Tin tức hoạt động

  • Tập đoàn Sao Mai hưởng ứng Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang nhiệm kỳ III (2017-2022)

Tin sản phẩm - dịch vụ

  • 20 năm và hơn thế nữa cho giá trị vững bền
  • 20 năm và hơn thế nữa cho giá trị vững bền

    Lịch sử 20 năm trải nghiệm trong quá trình hình thành và phát triển là nền tảng quan trọng để Sao Mai Group xây dựng nên những giá trị bền vững có tầm nhìn trăm năm. Đó vừa là nhu cầu, vừa là khát vọng, đồng thời là “chất liệu” quí  để định hình tương lai rạng rỡ cho Sao Mai. Doanh nghiệp tận tụy với khách hàng – đối tác – trách nhiệm với cộng...

Tin tức cổ đông

  • Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tin tức dự án

  • Khu đô thị Sao Mai Xã Xuân Thịnh & Thọ Dân tỉnh Thanh Hóa