Tin tức hoạt động  /  Đoàn thanh niên Sao Mai tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và du khảo về nguồn

Trong hai ngày (8, 9/9/17), Đoàn Thanh niên Sao Mai đã cử cán bộ  tham gia lớp tập huấn kỹ năng - nghiệp vụ công tác đoàn và du khảo về nguồn do Đoàn ủy Khối doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức.Đ/c Lê Trung Hiếu - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh An Giang triển khai các chuyên đề


Lớp tập huấn đã thu hút 200 đoàn viên thanh niên là đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh An Giang. Các học viên đã được lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai 05 chuyên đề về: Đổi mới phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; hướng dẫn các kiến thức nghiệp vụ tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở, xây dựng Chi Đoàn mạnh, tổ chức xây dựng Đoàn, soạn thảo các văn bản của Đoàn, kỹ năng thủ lĩnh thanh niên, kỹ năng tổ chức sự kiện, điều hành, phát biểu hiệu quả trong các cuộc họp, kỹ năng thiết kế tổ chức và thực hành hoạt động trò chơi lớn; nâng cao nhận thức của ĐVTN đối với công tác phát triển đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế; hướng dẫn về cách viết lý lịch hồ sơ đảng cho đoàn viên ưu tú theo Hướng dẫn mới số 09-HD/BTCTW ban hành ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn tổ chức trại dã ngoại, kết hợp kiểm tra kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng sơ cấp cứu - tự vệ và thoát hiểm…


Đồng chí Lê Hữu Cường - UV.BCH ĐTN Sao Mai nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học


Đặc biệt, nằm trong chương trình lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn năm 2017, Đoàn thanh niên Sao Mai còn tham gia các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: trao tập, sách, quần áo và tổ chức sân chơi thiếu nhi cho các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa tại huyện Tri Tôn; bàn giao nhà nhân ái tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên; du khảo về nguồn tại nhà mồ Ba Chúc, Hà Tiên và tổ chức các hoạt động trò chơi tập thể Teambuilding, các kỹ năng múa, hát, sinh hoạt tập thể; trò chơi cộng đồng.Đoàn cơ sở Sao Mai tham gia trao tập, sách học sinh trường tiểu học Núi Voi


Thông qua lớp tập huấn đã tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ Đoàn thanh niên Sao Mai được học tập, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên và tổ chức tốt các phong trào hoạt động Đoàn tại đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.


Ngoài ra, lớp tập huấn còn tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở  Sao Mai có dịp để giao lưu, học tập nâng cao kiến thức về công tác Đoàn, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn với các cơ sở đoàn. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong phong trào thi đua sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh giỏi và góp phần chương trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh nhà.


                                                                                               Tin, ảnh: Song Cường


Bài viết liên quan