Tin tức hoạt động  /  VDB LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN SAO MAI

Chiều ngày 1/6 tại Văn phòng trụ sở chính Tập đoàn Sao Mai, ông Lê Thanh Thuấn – Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên trong Ban TGĐ đã có buổi tiếp và làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).


Ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai tặng hoa cho ông Đào Quang Trường – Tổng Giám đốc BDV


Chia sẻ kết quả kinh doanh với lãnh đạo VDB, ông Lê Thanh Thuấn phấn khởi cho biết, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt 10.100 tỷ đồng, vượt qua mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng đến năm 2020 mà HĐQT đã đề ra. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 740 tỷ đồng, cao hơn mức 550 tỷ đồng của năm 2016. Lĩnh vực cốt lõi là bất động sản và thủy sản đã đóng góp đến hơn 80% trong tổng số lợi nhuận nói trên.

Kế hoạch trong năm 2018, tổng doanh thu của Tập đoàn sẽ là 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.000 tỷ đồng. Điều này sẽ thành hiện thực và Tập đoàn xem như hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2020 vào năm 2018, sớm 02 năm so với kế hoạch.


Ảnh lưu niệm giữa Ban lãnh đạo Sao Mai Group và Ban lãnh đạo BDV

Sao Mai Group hiện có 16 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: bất động sản, thủy sản, lương thực thực phẩm, du lịch, xây dựng, đầu tư tài chính, năng lượng sạch và xuất khẩu lao động. Hiện nay, tổng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn trên 6.000 tỷ đồng. Tổng tài sản theo thị giá khoảng 21.000 tỷ đồng. Nhờ tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh vững vàng và uy tín nên Sao Mai rất thuận lợi trong khai thác nguồn vốn. Những yếu tố này giúp Tập đoàn thực hiện suôn sẻ nhiều dự án và là cơ sở vững chắc để triển khai thành công các kế hoạch lớn trong tương lai.

Chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ của Sao Mai Group, ông Đào Quang Trường – Tổng Giám đốc VDB kỳ vọng sẽ được kết nối lâu dài với Sao Mai thông qua tài trợ vốn với lãi suất thật ưu đãi của Chính phủ về các lĩnh vực: Năng lượng mặt trời và nuôi trồng thủy sản xuất khẩu. Trong đó mở rộng vùng nuôi cá tra và xây dựng thêm nhà máy thứ 3 để nâng cao công suất hoạt động.Phan Thành Nghĩa


Bài viết liên quan