Tin tức hoạt động  /  ASM tăng gần 30% bất chấp VN-Index giảm hơn 140 điểm từ tháng 4

Tập đoàn Sao Mai đạt lợi nhuận sau thuế tăng hơn 30 lần trong quý I/2018 với phát sinh lãi đánh giá lại khoản đầu tư công ty con hơn 257 tỷ đồng. Quy mô tài sản tăng vọt gấp đôi chạm đến mốc 21.000 tỷ đồng ( tính theo thị giá). Cổ phiếu ASM cũng có mức tăng gần 30% đi ngược so với VN-Index thời gian qua.

 

Kế hoạch Đại hội cổ đông ASM năm 2018, TDSA Sao Mai phấn đấu nâng tổng doanh thu lên 12.000 tỷ đồng

Quý I/2018, doanh thu thuần của Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) đã tăng gấp đôi so với quý I/2017. Trong đó, phát sinh thêm doanh thu xây dựng gần 120 tỷ đồng. Doanh thu thương mại hơn 206 tỷ đồng, tăng gần 3 lần.

Riêng doanh thu từ mảng cá, xuất khẩu cá đem về gần 215 tỷ đồng (đầu năm không phát sinh). Doanh thu thức ăn cá hơn 214 tỷ đồng, tăng 18%.

Doanh thu tài chính tăng đột biến

Doanh thu tài chính gần 322,8 tỷ đồng, tăng 13,5 lần so với quý I cùng kỳ, phần lớn đến từ khoản lãi hơn 257 tỷ đồng từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con - Công ty IDI. Ngoài ra, lãi bán hàng trả chậm, chiết khẩu thanh toán cũng tăng mạnh so với cùng kỳ lên hơn 52 tỷ đồng.

Phần lãi từ hoạt động công ty liên doanh, liên kết đem về cho Sao Mai hơn 65 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với quý I năm trước.

Chi phí tài chính ghi nhận âm hơn 3,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước gần 7,7 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư 17,9 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21% xuống hơn 26 tỷ đồng.

Sau ba tháng đầu năm, Sao Mai đạt lợi nhuận sau thuế  tăng 31 lần so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả này cao gấp 3 lần thực hiện trong cả năm 2017 và đạt 55% kế hoạch năm 2018.

 

IDI phấn đấu nâng doanh thu tăng trưởng ít nhất 28% và lợi nhuận cũng phải tăng tương ứng

Tài sản bất ngờ tăng vọt chỉ trong 3 tháng đầu năm

Tính đến hết ngày 31/3/2018, tổng giá trị tài sản của Sao Mai khoảng 21.000 tỷ đồng (tính theo thị giá), tăng gấp đôi so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền gần 590 tỷ đồng, tăng 130%. Tương tự, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 685 tỷ đồng, tăng 175% với chủ yếu là khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 3.960 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với đầu năm. Trong đó, phát sinh thêm nhiều khoản phải thu ở một số công ty như CTCP Dầu cá Châu Á với hơn 165 tỷ đồng. Riêng khoản thu các khách hàng khác hơn 1.164 tỷ đồng, tăng gần 3 lần.

Các khoản phải thu dài hạn 17,5 tỷ đồng, tăng gần 3 lần đầu năm. Giá trị tài sản cổ định tăng gần 8 lần lên 1.754 tỷ đồng. Riêng tài sản cố định vô hình gần 993 tỷ đồng, tăng gần 23 lần, chủ yếu đến từ khoản quyển sử dụng đất. Ngoài ra đến từ tài sản nợ thuê tài chính tăng từ 12 tỷ lên 295 tỷ đồng so với đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng hơn 6 lần lên 666 tỷ đồng trong đó chi phí dành cho Nhà máy thưc ăn chăn nuôi phát sinh trong quý gần 548 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.123 tỷ đồng với khoản tiền gửi dài hạn tăng từ 5 tỷ lên gần 1.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, Tập đoàn  rút khoản vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư và Phát triển Quốc Gia (Mã: IDI) khoảng 871,5 tỷ đồng.

Cũng trong quý I này, IDI đạt lãi ròng tăng đột biến hơn 167 tỷ đồng, tăng 6,5 lần cùng kỳ.

Vừa qua, Sao Mai đã thực hiện mua vào hơn 21,5 triệu cổ phiếu IDI, nâng số cổ phần nắm giữ lên gần 93 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ vốn tăng từ 39,29% lên 51,14%.

Đáng chú ý, giai đoạn hiện nay, VN-Index sụt giảm mạnh hơn 140 điểm (13%) thì ASM lại đi ngược khi tăng khoảng 28%.

Minh Đăng

Theo Kinh tế & Tiêu dùng


Bài viết liên quan