Tin tức hoạt động  /  Đảng uỷ Tập đoàn Sao Mai tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII

Chiều 1/9/2017, tại Hội trường Tập đoàn Sao Mai, Đảng uỷ Tập đoàn Sao Mai phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII. Đến dự có đồng chí Võ Thành Lợi – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp, đồng chí Lê Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Sao Mai, đồng chí Nguyễn Văn Quang –  Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Sao Mai cùng 100 đảng viên Đảng bộ của Tập đoàn.


Description: 1. Đồng chí Võ Thành Lợi – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp thuyết trình Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII.jpg

Đồng chí Võ Thành Lợi – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp

thuyết trình Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII

Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cụ thể của 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Kế hoạch hành động của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết HNTW 5 (Khoá XII).

 

Description: 2. Các đảng viên nghiêm túc lắng nghe nội dung cụ thể của 3 Nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII.jpg

Các đảng viên nghiêm túc lắng nghe nội dung cụ thể của 3 Nghị quyết

đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Thông qua Hội nghị này, giúp mỗi cán bộ, đảng viên Tập đoàn Sao Mai nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế được đề ra. Từ đó, tạo sự nhất trí cao trong trong đơn vị, tạo động lực để các đảng viên ra sức phấn đấu vì sự nghiệp phát triển kinh tế chung của đất nước. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Sao Mai đã tổ chức hai Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Hội nghị TW 4, Hội Nghị TW 5 cho 250 đảng viên làm việc tại các công ty thành viên của Tập đoàn và những nội dung của các Nghị quyết đã được các đảng viên vận dụng tốt trong công việc và cuộc sống của mình. Đây sẽ nền tảng cho Đảng uỷ Tập đoàn phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trung Tín


Bài viết liên quan