Tin tức hoạt động  /  Đảng uỷ Tập đoàn Sao Mai tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng( khoá XII)

Ngày 28/1/2018, tại Hội trường Tập đoàn Sao Mai, Đảng uỷ Tập đoàn Sao Mai tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Đến dự có đồng chí Võ Thành Lợi – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp, đồng chí Lê Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Sao Mai, đồng chí Trương Vĩnh Thành – TGĐ công ty Cổ phần Du lịch An Giang (Sao Mai –Tourimex), đồng chí Nguyễn Văn Quang –  Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Sao Mai cùng hơn 160 đảng viên Đảng bộ của Tập đoàn.


Đồng chí Võ Thành Lợi – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu của Ban Chấp hành Trung ưng Đảng (khoá XII) cho cán bộ đảng viên Sao Mai

Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cụ thể của 4 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII:  Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.


Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Huy – cán bộ phòng PV 28 Công an tỉnh An Giang cung cấp tình hình ANTT tại địa phương cho cán bộ, đảng viên Tập đoàn

Hội nghị đã giúp các cán bộ, đảng viên Tập đoàn Sao Mai nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Từ đó, cán bộ, Đảng viên có tư duy và hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị.

Thanh Hà


Bài viết liên quan