Tin tức hoạt động  /  13 Cán bộ nhân viên Tập đoàn Sao Mai tham gia lớp Bồi dưỡng Đảng viên khoá IV/2017

Ngày 11/11/2017, tại Hội trường Cơ quan Đảng uỷ Khối doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức lớp Bồi dưỡng, kết nạp Đảng khoá IV năm 2017 cho 70 học viên của 18 chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh. Trong đó có 13 Cán bộ nhân viên Tập đoàn Sao Mai đã được tổ chức Đoàn thể, Ban chấp hành Đảng uỷ Tập đoàn chọn xem xét, giới thiệu tham gia lớp Bồi dưỡng đối tượng Đảng.

1.JPG

Quan cảnh lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng Khoá IV - 2017

Khoá học được diễn ra 4 ngày (11,12,18,19/11/2017), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm các chuyên đề như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh, Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam,…

2.JPG

Buổi học được thực hiện rất nghiêm túc

Sau khoá học các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp “Bồi dưỡng, kết nạp Đảng” và khi trở về cơ sở, các học viên tiếp tục làm việc, cống hiến, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, Đảng uỷ Tập đoàn dựa vào đó để xem xét kết nạp Đảng viên cho họ. Tính đến thời điểm này, Đảng uỷ đã kết nạp 250 đảng viên và đã đưa thêm 20 cán bộ trẻ đi học các lớp Bồi dưỡng đối tượng Đảng. Đây sẽ là nền tảng vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ Sao Mai Group trở thành những tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chí Kiên

 


Bài viết liên quan