Tin tức dự án  /  [Dịch vụ du lịch]Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa

Thông tin dự án:

- Địa điểm: xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa.

- Qui mô: 53,8ha.

 Công việc thực hiện:

- Đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

- Hiện tại đang kết hợp với UBND huyện Thọ Xuân tiến hành kiểm kê, phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bài viết liên quan