Tin tức dự án  /  [Bất động sản]Khu dân cư Phú Hữu – thị trấn Phú Hòa

 

Thông tin dự án:

- Địa điểm: Phú Hòa Thoại Sơn tỉnh An Giang.

- Qui mô (duyệt ngày 20/8/2013): 3,98ha. Đang xin điều chỉnh: 3,91ha.

+ Tổng số nền: 294 nền với diện tích 21.395m2.

Công việc thực hiện:

- Kết hợp Tư vấn điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với ranh đất thực tế và Huyện thi công.

- Giai đoạn I và giai đoạn II đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, đang hoàn tất thủ tục bàn giao HTKT cho địa phương quản lý.

- Đã nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian thực hiện dự án, chờ ký duyệt.

 


Bài viết liên quan