Tin tức cổ đông  /  [Thông báo]Tổng giám đốc ủy quyền phó Tổng giám đốc ký duyệt báo cáo tài chính

Xem tại đây

Bài viết liên quan