Tin tức cổ đông  /  [Báo cáo tài chính][Năm 2018]Giải trình điều chỉnh báo cáo tài chính quý hợp nhất quý 1 năm 2018

Xem tại đây

Bài viết liên quan