Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Nhà ở]Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai (SAO MAI GROUP CORPORATION)

Địa chỉ: số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Điện thoại: 076.3840138

Fax: 0673 840139

Email: thuansaomai@hotmail.com

Chức năng kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bài viết liên quan