Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Nhà ở] Sao Mai Bình Thạnh Trung

Địa điểm xây dựng: huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

Quy mô đầu tư:                                                                            

Vốn (tỷ đồng): 60

Diện tích (ha): 5.56

Số lượng sản phẩm (nền): 253 nền

Tổng doanh thu dự kiến toàn bộ dự án bán nền chưa bán nhà xây sẵn (tỷ đồng): 116

Một số hình ảnh:

 

Bài viết liên quan