Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Nhà ở]Sao Mai Bình Khánh 3

Địa điểm xây dựng: TP Long Xuyên, An Giang

Quy mô đầu tư:                                                                          

Vốn (tỷ đồng): 425

Diện tích (ha): 51.73

Số lượng sản phẩm (nền): 2.712 nền, TM DV, bệnh viện cao cấp, trường mầm non, trường cấp I , II.

Tổng doanh thu dự kiến toàn bộ dự án bán nền chưa bán nhà xây sẵn (tỷ đồng): 1,010

Tiến độ thực hiện:

- GĐ1, GĐ2 hoàn thành CSHT, có giấy CNQSDĐ và bán hết nền.

- GĐ3 hoàn thành CSHT và đang bán nền.

- GĐ4 đang xây dựng CSHT.

Bài viết liên quan