Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Nhà ở]Sao Mai Bến Tre

Địa điểm xây dựng: phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Quy mô đầu tư:                                                                           

Vốn (tỷ đồng): 76.9

Diện tích (ha): 12.69

Số lượng sản phẩm (nền): 637 nền, TM DV, trường mẫu giáo, trụ sở UBND phường + công an + trạm y tế.

Tổng doanh thu dự kiến toàn bộ dự án bán nền chưa bán nhà xây sẵn (tỷ đồng): 157

Tiến độ thực hiện: Đã được cấp giấy CNQSDĐ toàn dự án và đang bán nền.

Bài viết liên quan