Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Nhà ở]Khu dân cư Phú Hữu - thị trấn Phú Hòa

Địa điểm xây dựng: huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Quy mô đầu tư:                                                                          

Vốn (tỷ đồng): 43.8

Diện tích (ha): 3.98

Số lượng sản phẩm (nền): 295 nền

Tổng doanh thu dự kiến toàn bộ dự án bán nền chưa bán nhà xây sẵn (tỷ đồng): 88.5

Tiến độ thực hiện:

- GĐ1, GĐ2 hoàn thành cơ sở hạ tầng, có giấy CNQSDĐ và bán hết nền.

- GĐ3 đang xây dựng cơ sở hạ tầng và bán nền.

Bài viết liên quan