Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Nhà ở]Khu vực Tịnh Biên

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm nhà ở của Sao Mai tại khu vực Tịnh Biên, vui lòng liên hệ:

  - Ông Lê Văn Thêm

      Giám đốc ban QLDA

      Điện thoại: 0918 934 887

 - Bà Nguyễn Đoàn Kim Phượng

       Giám đốc kinh doanh

       Điện thoại: 0939 100 699

 

Bảng giá nhà Sao Mai Tịnh Biên.pdf


Một số hình ảnh:


Bài viết liên quan