Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Nhà ở]Khu trung tâm Thương mại thị trấn Lấp Vò

Địa điểm xây dựng: huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (Cty IDI đầu tư)

Quy mô đầu tư:                                                                            

Vốn (tỷ đồng): 145.4

Diện tích (ha): 17.1459

Số lượng sản phẩm (nền): 495 nền và 3,9 ha đất TM DV

Tổng doanh thu dự kiến toàn bộ dự án bán nền chưa bán nhà xây sẵn (tỷ đồng): 275

Một số hình ảnh:

 

Bài viết liên quan