Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Nhà ở]Khu Dân Cư TTTM Hướng Đông thị trấn Tri Tôn

Địa điểm xây dựng: huyện Tri Tôn, An Giang

Quy mô đầu tư:                                                                         

Vốn (tỷ đồng) : 109.3

Diện tích (ha): 29,82

Số lượng sản phẩm (nền): 1.313 nền, chợ, TM DV, nhà trẻ, trường mẫu giáo, UBND thị trấn.

Tổng doanh thu dự kiến toàn bộ dự án bán nền chưa bán nhà xây sẵn (tỷ đồng): 243

Tiến độ thực hiện: Hoàn thành CSHT GĐ1, bàn giao nền TĐC cho các hộ dân vào sinh sống. Tiếp tục thi công CSHT các giai đoạn còn lại.

Bài viết liên quan