Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Bột cá - mỡ cá]Công ty Cổ Phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản( TRISEDCO)

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã bình Thành, huyện Lấp vò, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Điện thoại: 067. 3680657

Fax: 067.3680657

Email: xuanqueasm@gmail.com

Đây là công ty thành viên của Tập Đoàn Sao Mai.

Chức năng kinh doanh: Chế biến bột cá, mỡ cá.

Một số hình ảnh:


Bài viết liên quan