Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Tư vấn xây dựng]Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Tài Chính(ASTAR)

Địa chỉ: số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Điện thoại: 076.2211326

Fax: 0673 941383

Đây là công ty thành viên của Tập Đoàn Sao Mai.

Chức năng kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Bài viết liên quan