Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Nhà ở]Công ty Cổ Phần Nhựt Hồng( NHUT HONG JOINT STOCK COMPANY)

Địa chỉ: số 177C, đường Cách mạng tháng 8, Phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0613. 876967

Fax: 0613.784918

Đây là công ty thành viên của Tập Đoàn Sao Mai.

Chức năng kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Bài viết liên quan