Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Cá tra đông lạnh]Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia( IDI)

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã bình Thành, huyện Lấp vò, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Điện thoại: 067. 3680383-3680434

Fax: 067.3680382

Email: idiseafood@vnn.vn

thuansaomai@hotmail.com

Đây là công ty thành viên của Tập Đoàn Sao Mai.

Chức năng kinh doanh: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

Bài viết liên quan