Sản phẩm - Dịch vụ  /  [Dầu cá tinh luyện]Công ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á( AFO)

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã bình Thành, huyện Lấp vò, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Điện thoại: 067. 3680433

Fax: 067.3680434

Đây là công ty thành viên của Tập Đoàn Sao Mai.

Chức năng kinh doanh: Chế biến dầu cá

Bài viết liên quan