Tin tức Sản phẩm - Dịch Vụ  /  Công ty Cổ phần du lịch An Giang tăng vốn điều lệ

Nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án phát triển du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang theo định hướng chiến lược trong năm 2017 và các năm tiếp theo như: Đầu tư, nâng cấp Khách sạn  Bến đá Núi Sam, cải tạo Khu du lịch Tức Dụp, triển khai đầu tư Khu du lịch sinh thái Trà Sư để thu hút khách du lịch tăng doanh thu, phấn đấu đến năm 2020 đóng góp GDP vào ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.


cong-ty-co-phan-du-lich-an-giang_RBXX.jpg

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Du lịch An Giang

Theo đó, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

I.Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch An Giang

- Địa chỉ: 1444 Trần Hưng Đạo, P. mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

- Diện thoại: 02963844718

II.Phương án phát hành

 1. Phương án phát hành

 • Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch An Giang

 • Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá cổ phiếu: 100.000 đồng/cổ phiếu

 • Giá phát hành: 100.000 đồng/cổ phiếu

 • Số lượng phát hành: 389.195 cổ phiếu

 • Tỷ lệ phát hành thêm: 2: 1 (nghĩa là 1 cổ phiếu hưởng 1 quyền, 2 quyền mua được 1 cổ phiếu mới)

 • Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông.

 1. Ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua: 15/11/2017

 2. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/11/2017 đến ngày 16/12/2017

 3. Thời gian nhượng quyền mua: từ ngày 16/11/2017 đên ngày 16/12/2017

 4. Quy định về việc chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phiếu:

 • Cổ đông đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời hạn đã thông báo. Sau ngày 16/12/2017, nếu cổ đông không đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu xem như đã từ bỏ quyền mua. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần, Hội đồng quản trị công ty được quyền phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán do Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công và đem lại lợi nhuận cao nhất cho công ty và cổ đông.

 • Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

III. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu

Cổ đông đến làm thủ tục thực hiện quyền mua, chuyển nhượng quyền mua và nợp tiền mua cổ phiếu tại Phòng kế toán của công ty.

 • Địa chỉ: Số 17, Nguyễn Văn cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang

 • Điện thoại: 02963844718 hoặc liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Văn Phúc ĐT: 0984183493

 • Tài khoản ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Du lịch An Giang

+ Số tài khoản: 0151000192031

+ Tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh An Giang

Việc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tăng vốn điều lệ, sẽ là nền tảng quan trọng để đưa công ty phát triển trên lộ trình mới, đó là tái cấu trúc toàn bộ nhân sự và chiến lược hoạt động trong doanh nghiệp. Kỳ vọng, công ty sẽ có những đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển bền vững cho Sao Mai trong những năm tiếp theo.

Thanh Hằng


Bài viết liên quan