Giới thiệu  /  [Ban điều hành] Bà Võ Thị Hồng Tâm - Chánh văn phòngBà Võ Thị Hồng Tâm sinh năm 1963 tại Châu Đốc – An Giang.

Năm 1998 công tác tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư

và Xây dựng Sao Mai An Giang.

Năm 2008, Bà Tâm được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Công ty Sao Mai An Giang.

 

Bài viết liên quan