Giới thiệu  /  [Công ty thành viên]Cty CP tài chính và truyền thông quốc tế

Hình thức  : Công ty liên kết.

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.

Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang.

Thành lập ngày     : 18/8/2008 theo giấy CNĐKKD số 1601388847.

Đại diện theo pháp luật    : Ông Nguyễn Tiến Ngữ – Giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh   :

Tổ chức sự kiện, tổ chức hậu kỳ.

Quảng cáo thương mại.

Mua bán lương thực.

Khai thác và kinh doanh khoáng sản.

Đầu tư tài chính các doanh nghiệp và cá nhân,....

Sơ nét về tình hình hoạt động:

IMF được Sao Mai An Giang góp vốn thành lập để hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nước khoáng và kinh doanh lương thực.

Theo Giấy phép kinh doanh, Sao Mai An Giang chiếm 26,6% vốn điều lệ của đơn vị này (2,6/10 tỷ đồng) và đã hoàn tất việc góp vốn như đăng ký.

 

Bài viết liên quan