Giới thiệu  /  [Ban điều hành] Ông Lê Xuân Quế - Phó Tổng giám đốcÔng Lê Xuân Quế sinh năm 1968 tại Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Từ năm 1992, Ông công tác tại xí nghiệp Tây Sông Hậu – Bộ Xây Dựng sau khi tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng. Năm 1997, Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp Phương Nam.

Đến năm 2003, Ông được mời về công tác tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.

Trong quá trình công tác, Ông Quế cũng tham gia hoạt động thành lập và giữ các chức vụ quản trị các công ty thành viên của Sao Mai An Giang như thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản.

 

Bài viết liên quan