Giới thiệu  /  [Ban điều hành] Ông Lê Văn Lâm - Phó Tổng giám đốcÔng Lê Văn Lâm sinh năm 1973 tại Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Ông vào làm tại Sao Mai An Giang từ năm 1999 và đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội xây dựng số 11 từ năm 1999 - 2002. Năm 2003 - 2006 Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Miền Đông Công ty Sao Mai. Từ năm 2006 - 2009 Phó giám đốc Ban quản lý dự án Cụm Công nghiệp Vàm Cống - IDI. Từ năm 2010 đến tháng 09/2011 Phó giám đốc, Giám đốc Nhà máy phụ phẩm Trisedco và Phó tổng giám đốc Công ty Trisedco.

Từ tháng 10/2011 đến nay là Phó tổng giám đốc Sao Mai An Giang. Hiện Ông Lâm không nắm giữ cổ phần của Sao Mai An Giang.

Bài viết liên quan