Sao Mai Group - Tập đoàn Sao Mai - Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc Tế

Công ty trong Tập đoàn

Liên hệ văn phòng Tập đoàn  /   Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc Tế

 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc Tế.

Địa chỉ: Lô 10 đường số 06, Khu dân cư Sao Mai thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang;

Điện thoại/Fax: 0763 941 438.