Sao Mai Group - Tập đoàn Sao Mai - Công ty cổ phần Dầu cá Châu Á

Công ty trong Tập đoàn

Liên hệ văn phòng Tập đoàn  /  Công ty cổ phần Dầu cá Châu Á

Công ty cổ phần Dầu cá Châu Á.

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp;

Điện thoại: 0673 680 433              Fax: 0673 680 434.