Sao Mai thị trấn Tân Hiệp

  • IMG_4379
  • IMG_4381
  • IMG_4379
  • Khu nha o cao cap Sao Mai thi tran Tan Hiep
IMG_4381 IMG_4379 Khu nha o cao cap Sao Mai thi tran Tan Hiep

Sao Mai thị trấn Tân Hiệp

Địa điểm xây dựng: huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Quy mô đầu tư:                                                                           

Vốn (tỷ đồng): 100

Diện tích (ha): 10.8

Số lượng sản phẩm (nền): 397 nền, chợ, TM DV, trường mẫu giáo

Tổng doanh thu dự kiến toàn bộ dự án bán nền chưa bán nhà xây sẵn (tỷ đồng): 266

Dự kiến hoàn thành vào năm: 2015

Tiến độ thực hiện: Đã được UBND huyện giao 100% diện tích dự án.