Sao Mai Bình Thạnh Trung

  • IMG_4364
  • IMG_4364
  • IMG_4365
  • Khu dan cu Sao Mai Binh Thanh Trung
IMG_4364 IMG_4365 Khu dan cu Sao Mai Binh Thanh Trung

Sao Mai Bình Thạnh Trung

Địa điểm xây dựng: huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

Quy mô đầu tư:                                                                            

Vốn (tỷ đồng): 60

Diện tích (ha): 5.56

Số lượng sản phẩm (nền): 253 nền

Tổng doanh thu dự kiến toàn bộ dự án bán nền chưa bán nhà xây sẵn (tỷ đồng): 116