Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn - thị trấn Triệu Sơn
  • bao 3
  • bao 3
bao 3

Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn - thị trấn Triệu Sơn

Thông tin dự án:

- Địa điểm: xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn – huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa.

- Qui mô: 43,44ha.

+ Tổng số nền: 1.393 nền với diện tích 185.307m2.

+ Đất TMDV: 17.856m2.

Công việc thực hiện:

- Lập QH chi tiết xây dựng 1/500 và đã đươc UBND tỉnh phê duyệt.