Khu đô thị cao cấp Sao Mai Thành phố Hòa Bình
  • hoa binh
  • hoa binh
hoa binh

Khu đô thị cao cấp Sao Mai Thành phố Hòa Bình

Thông tin dự án:

- Địa điểm: Phương Lâm – TP Hòa Bình – Hòa Bình.

- Qui mô: 63,49ha.

Công việc thực hiện:

- Lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 2616/TTg-KTN ngày 19/12/2014.

- Kết hợp với Ban QLDA Sao Mai Hòa Bình thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và hồ sơ thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.