Đường giải thoát giao thông Khu dân cư Nam Trà Ôn
  • tra on
  • tra on
tra on

Đường giải thoát giao thông Khu dân cư Nam Trà Ôn

Thông tin dự án:

- Địa điểm: Bình Khánh Long Xuyên An Giang.

- Qui mô: 4,29ha.

+ Tổng số nền: 143 nền với diện tích 20.781m2.

Công việc thực hiện:

- Xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Kết hợp với Tư vấn xin điều chỉnh quy hoạch và đã được duyệt.

- Đang tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư do quy hoạch đã được điều chỉnh.